Общество „ЗА СВОБОДНИ СЦЕНИ” се създаде в структурата на Съюза на народните читалища – национално представителна организация на читалищата в България, съгласно ЗНЧ

Общество „ЗА СВОБОДНИ СЦЕНИ” се създаде в структурата на Съюза на народните читалища – национално представителна организация на читалищата в България, съгласно ЗНЧ

към новината