Среща с Партия “Възраждане”

Среща с Партия “Възраждане”

Съюзът на народните читалища проведе поредната среща с политическа партия по предстоящия бюджет’2023 и трагичното състояние на народните читалища. От СНЧ участваха председателят д-р Николай Дойнов, както и членовете на Върховния читалищен съвет Дени Евстатиева, Ире-на Георгиева, Петър Райжеков и представители на водещи софийски читалища.

От страна на ПП „Възраждане” участваха председателят Костадин Костадинов и експерти.

Председателят на СНЧ запозна политиците от ПП ”Възраждане” с фактическото състояние на народните читалища, с нападките за читалища-ментета, изказани от бивши депутати, със състоянието на регистъра на народните читалища, с невключването на читалищата в актуализацията на бюджет’2022 и много други въпроси.

Костадин Костадинов отбеляза, че винаги е готов да съдейства при решаването на проблемите и при различни законодателни инициативи.

Срещата премина в конструктивен дух и загриженост за народната светиня – читалището.