Онлайн среща с министъра на културата Боил Банов

Онлайн среща с министъра на културата Боил Банов

На 22 януари се състоя онлайн среща на министър на културата Боил Банов с ръководството на Съюза на Народните читалища.

„Повод за срещата бе да запознаем министър Банов с пораженията, които Ковид-19 нанесе върху любителското творчество, най-вече върху школите ни по музика, изобразително изкуство, танци и други форми, каза д-р Николай Дойнов, председател на СНЧ. Срещата премина при изключително топло и добро отношение на министъра към читалищата и Съюза на народните читалища и съпричастност към възникналите проблеми. Министър Банов обяви, че са осигурени ваксини и за читалищни служители, които са на първа линия – секретари и преподаватели, хореографи и т.н., – след което възложи на СНЧ да организира изработването на списъци, които следва да му се представят в най-кратък срок. Другата важна новина, която министър Банов обяви, е, че са осигурени финансовите средства за читалищата за тази година.

Министър Банов прие поканата на СНЧ да оглави Инициативния комитет за честването на 165-ата годишнина от началото на националното читалищно дело. Съюзът на народните читалища го информира за създаването на читалищна стрийминг платформа за фолклор и любителско изкуство”.

В разговора участваха представители на читалища от Свищов, Шумен, Горна Оряховица, Благоевград, Кюстендил, София, Златоград, Велинград, които споделиха вижданията си за отделни проблеми и развитието на читалищата днес.

В срещата взе участие дн Силва Хачерян, началник-отдел “Регионални дейности” в Министерство на културата.