Писмо от Столична община до Съюза на народните читалища относно създаването на Програма за народните читалища

Писмо от Столична община до Съюза на народните читалища относно създаването на Програма за народните читалища