Читалището в Кубрат търси помощ за възстановяване на детския отдел на библиотеката си

Читалището в Кубрат търси помощ за възстановяване на детския отдел на библиотеката си

Писмо от НЧ Св.Св.Кирил и Методий 1891 – гр. Кубрат

НЧ „Св. cв. Кирил  и  Метод ий— 1891“, гр. Кубрат

 ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на СЪЮЗА

на НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

Уважаеми г-н Председател,

Нa 7 Септември в сградата на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий- 1891“, гр. Кубрат, избухна пожар в следствие на късо съединение в електрическата инсталация, в резултат на което беше унищожен изцяло детския отдел на читалищната библиотека. Безвъзвратно са загубени около десет хиляди тома детско-юношеска литература, обзавеждане и оборудване на помещението от около 90 квадратни метра. По първоначални данни щетата се оценява на окопо 60 до 80 хиляди лева. В бюджета на читалището нe разполагаме със средства за капиталови разхoди, поради което не сме в състояние без финансова помощ да възстановим щетите от пожара.

Уважаеми г-н Председател,

молим Вашето съдействие за осигуряване на средства за оборудване, обзавеждане и възстановяване помещенията на детския отдел иа библиотеката.

Приложено изпрашаме Ви данни за разкритата дарителска сметка с молба да помогнете да достигне до възможно най-много потенциални дарители.

14.09.2022 год.

гр. Кубрат

С уважение: председател

Банкова сметка Банкова сметка НЧ Св.Св.Кирил и Методий 1891 – гр.Кубрат