Поздравителни адреси

Поздравителни адреси

Поздравителни адреси до 35-ия конгрес на СНЧ

Поздравления до конгреса се получиха от Негово светейшество Неофит Патриарх Бъгарски, Президента на РБългария Румен Радев, председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, председателя на Комисията по култура и медии Вежди Рашидов, председателя на КНСБ д-р Пламен Димитров, председателя на АИКБ Васил Велев, кмета на Община Свищов Генчо Генчев, директора на Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” доц. д-р Красимира Александрова, ректора на НАТФИЗ проф. д-р Станислав Семерджиев, председателя на Софийската организация на БСП Калоян Паргов, а министърът на финансите Кирил Ананиев изпрати и кошница с цветя.
От председателя на Синдиката на българските учители Янка Такева се получи Поздравителен адрес и Почетен знак за председателя на СНЧ.

           

От Негово Светейшество Неофит,      От Президента на Република България Румен Радев

Патриарх Български

     

От Цвета Караянчева,                От Бойко Борисов,

председател на Народното      министър-председател

събрание

 

     

От Боил Банов, министър на културата                                       От Кирил Ананиев, министър

                                                                                                                 на финансите

        

От Вежди Рашидов,                   От Директора на                             От председателя

председателна Комисията     на Националната библиотека      на КНСБ

по култура и медии                   “Св. Св. К. и Методий”                    Пламен Димитров

доц. д-р Красимира Александрова