Покана за квалификационен курс на тема: „Организация и управление на читалищната дейност“

Покана за квалификационен курс на тема: „Организация и управление на читалищната дейност“

Покана – читалища – 04.10.2021 г. (1)

 

До Народните читалища

в Р. България

 

Уважаеми дами и господа,

 

Уведомяваме Ви, че Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” гр. Свищов и Съюза на народните читалища организират квалификационен курс на тема: „Организация и управление на читалищната дейност“.

Курсът е с хорариум от 130 учебни часа и ще се проведе в дистанционна форма чрез платформата за дистанционно обучение на ЦПО към Висшето училище: http://training.eacademy.bg

Учебната програма включва изучаването на следните дисциплини:

  1. Практики и проекти на читалищната дейност – 10 уч. ч., лектор д.н. Силва Хачерян
  2. Счетоводно отчитане на НПО – 30 уч. ч., лектор проф. д-р Атанас Атанасов
  3. Читалищен мениджмънт – 30 уч. ч., лектори доц. д-р Христо Сирашки и

д-р  Силвена Бобева – Байракова

  1. Планиране на читалищната дейност – 30 уч. ч., лектор проф. д.н. Борислав Борисов
  2. Маркетинг на НПО – 30 уч. ч., лектор проф. д-р Маргарита Богданова

 

Учебната такса е в размер на 210,00 лв./обучаем, вкл. за издаване на Сертификат за успешно приключено обучение от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов.

Регистрационната форма за участие в квалификационния курс изпратете на ел. адрес на Центъра за професионално обучение към Стопанска академия – Свищов (модератор на обучението): cpo@uni-svishtov.bg в срок до 15 октомври 2021 г. (петък). Към нея добавете сканирано копие (собственоръчно заверено) на диплома за завършено образование и снимка (1 бр.).

Допълнително ще бъдете уведомени за началото на курса, като на подадените от Вас ел. адреси ще получите потребителски имена и пароли, с които ще работите в ел. платформа  http://training.eacademy.bg

 

Забележка: при изпращане на регистрационната форма и останалите изискуеми документи, моля посочете в придружително писмо (свободен текст) разходът за обучение за сметка на читалището или за сметка на лицето, което ще се обучава. Информацията е необходима, за да подготвим и подпишем договор за обучение от Възложител. Ще Ви изпратим типов договор, който да попълните и сканиран да изпратите на посочения ел. адрес за издаване на фактура.

 

Разчитаме, че настоящата покана ще бъде своевременно популяризирана сред персонала на Народните читалища в страната.

 

Доцент д-р Христо Сирашки (п)                           З. Ч. Д.  Николай Дойнов (п)

Директор                                                                 Председател

Център за професионално обучение                             на Съюза на народните читалища

Стопанска академия                                              Председател на Настоятелството

„Д. А. Ценов“ – Свищов                                               на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов