Предложение за включване на професията “Библиотекар” в Списъка на регулираните професии

Предложение за включване на професията “Библиотекар”

в Списъка на регулираните професии –

bibliotekar