Председателят на СНЧ – в Представителството на Европейската комисия

Председателят на СНЧ – в Представителството на Европейската комисия

Днес, 30 октомври, ръководителят на представителството на Европейската комисия в България г-н Огнян Златев прие председателя на Съюза на народните читалища з. ч. д. Николай Дойнов.

Срещата бе поискана от г-н Дойнов за да запознае представителството на Европейската комисия с възможностите на народните читалища и техния съюз за участие в европроекти  с оглед следващия програмен период 2014-2020.

Също така председателят на СНЧ изтъкна, че с приемането на Съюза на народните читалища в  ENCC /Европейската мрежа на културните центрове/ пред народните читалища се откри ново пространство за реализиране на съвместни проекти с европейски партньори и повишаване капацитета на читалищата в работата с различни общности и разгръщане на техния потенциал по посока трансфер на култура до всеки дом.

За съжаление, подчерта Николай Дойнов, читалищният финансов ресурс е за стратегия”оцеляване”, а не за стратегия ”развитие”.

Негово превъзходителство Огнян Златев прие някои от набелязаните идеи и подчерта, че  първи стъпки за реализация на  стратегии в читалищните образователни дейности са възможни още до края на тази календарна година.