ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА СНЧ ПРЕД ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ КОРПУС

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА СНЧ ПРЕД ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ КОРПУС

 В рамките на клуб „Приятели на архитектурата” Съюзът на народните читалища презентира своята дейност пред 27 посланици от различни държави като им подари диск на концертите на СНЧ и дипляната на СНЧ на английски език.

По този начин се установиха редица контакти, които ще подпомогнат разгръщането на читалищната и културната дейност в София и страната, а също ще обърнат вниманието върху дейността на СНЧ.