Първо събрание на софийските читалища за 2023 година – с отличия за читалищни дейци

Първо събрание на софийските читалища за 2023 година – с отличия за читалищни дейци

На 26 януари, в НЧ “Аура”, гр. София, в Клуба на читалищния деятел се състоя СЪВЕЩАНИЕ НА ОЧС – СОФИЯ ГРАД, първо за годината.

То започна с приветствие на председателя на СНЧ з.ч.д. д-р Николай Дойнов кьм всички присъстващи. Д-р Николай Дойнов маркира трудностите, пред които са изправени читалищата във връзка със замразяване бюджета на държавата и повишаването на минималната работна заплата.

След това бяха връчени награди от Съюза на народните читалища на читалищни секретари за принос към читалищното дело: на Тина Драмбозова, секретар на НЧ “Пенчо Славейков”, Ценцерушка Андреева, секретар на НЧ “Г. С. Раковски”, Доля Иванова, секретар на НЧ “Славянска беседа”, Мая Китова, секретар на НЧ “Роден край”, Ева Делинешева, художествен ръководител, НЧ “Димитър Динев”, Антоанета Веселинова, секретар на НЧ “Христо Ботев”, гр. Нови Искър, Елена Божкова, солистка на хор “Мистерията на българските гласове”, ръководител на смесен хор, НЧ “Христо Ботев”, Нови Искър, Павлинка Керемидарова, секретар на НЧ “Бъднина”, Регина Генова, секретар, НЧ “Съзнание”, кв. Надежда, Цветелина Сярова, секретар на НЧ “Антон Страшимиров”, Орлин Иванов, художествен ръководител, НЧ “Елин Пелин”, Бусманци, Слава Павлова, секретар на НЧ „Райко Алексиев“, гр. София.

В дневния ред на съвещанието беше обсъдено предложението за лятна сцена за концертни изяви на читалищни състави през месец юни – съобразен с летния културен отдих в столицата. Предложението бе представено от г-жа Дени Евстатиева, секретар на НЧ “Аура” и областен коорди-натор СНЧ – София град.

Накрая избрано за случая жури определи най-вкусните питка, баница и сладкиш от обявеното пред-варително кулинарно състезание. Наградите заслужиха Анна Кънева, НЧ “Зорни-ца”, кв. Връбница, Снежана Григорова, НЧ “Отец Паисий”, гр. Банкя, Детелина Фучеджиева, НЧ “Изгрев”, Волуяк.

Събранието бе водено от Дени Евстатиева, секретар на НЧ “Аура”, която връчваше и наградите.

Своеобразният празник завърши с изпълнение на песен от голямата народна певица Елена Божкова.