ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА В ЧЕСТ НА 30 ГОДИНИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СЪЮЗА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА В ЧЕСТ НА 30 ГОДИНИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СЪЮЗА  НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

С пътуващата изложба “Път към сърцето” в рамките на проект “Дни на родолюбието” на Съюза на народните читалища, подкрепен от Министерство на културата, Съюзът на народните читалища отбелязва 30-годишнината от възстановяването си.

Изложбата съдържа 14 художествени пана, посветени на личностите, ръководили Съюза на народните читалища в неговата 110-годишна история, както и описателен панел, свързан с основаването на Съюза на народните читалища.

Изложбата стартира от Народно читалище “Отец Паисий”, Велинград, където бе открита от Силвена Байракова, д-р по културология, премина през Народно читалище “Зора” – Сливен и Първо българско читалище “Еленка и Кирил. Д. Аврамови” – Свищов, както и в софийските читалища “Г. С. Раковски”, кв. Илинден и като “Славянска беседа”.

Посетилите изложбата са останали дълбоко впечатлени от дейностите на тази 110-годишна гражданска организация и са потърсили в библиотеките допълнителна информация за делото на проф. Иван Шишманов, проф. Михаил Арнаудов, проф. Стоян Аргиров, Гиньо Ганев, проф. Атанас Божков и други.

Изложбата във Велинград, НЧ “Отец Паисий”:

Изложбата в Свищов

Изложбата в НЧ “Г.С.Раковски”, София