РАБОТНА СРЕЩА В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

РАБОТНА СРЕЩА В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

На 5 октомври в Министерство на културата се състоя работна среща  между председателя на СНЧ д-р Николай Дойнов и министър проф. Велислав Минеков, зам. министър Весела Кондакова, зам. министър Плавен Славов и д. н. Силва Хачерян, директор на дирекция ”Регионални дейности”.

Срещата бе по искане на д-р Николай Дойнов, който не скри своите тревоги относно Бюджет’ 2022, както и запозна присъстващите с решението на Върховния читалищен съвет относно повишаване субсидията за една читалищна бройка с 35 %.

Министър Минеков възложи на СНЧ да извърши преглед на Регистъра на народните читалища, за да може да се изясни темата с т. нар. ”отпаднали” читалища и читалища без никаква дейност.

Д-р Николай Дойнов в резюме представи готвещата се програма „Национална програма за развитие на читалищата 2022-2027”, която Върховният читалищен съвет прие като своя неотменима задача и пое ангажимента, след като бъде завършена, да я представи първо на Министъра на култура и неговия екип.