РАБОТНА СРЕЩА В МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Председателят на Съюза на народните читалища /СНЧ/ д-р Николай Дойнов проведе работна среща със заместник-министъра на образованието г-жа Надя Младенова във връзка с предстоящите програми за обучение на възрастни и възможностите, които народните читалища имат в своя опит по тази тема.
Той запозна г-жа Надя Младенова с положителните практики на СНЧ, които датират повече от 90 години, в създаването на народните университети през 30-те години на 20 век и които са най-голямата школа за разпространение на знание, основана от Читалищния съюз, конфискувана в края на 60-те години от тоталитарната държава.
Заместник-министър Младенова отбеляза ролята на Съюза и усилията му за обучение на хора от всички възрасти, както и мащабното обучение в АйТи умения, преминали по читалищата и обучените в тях над 230 000 човека по програмата на фондация “Бил и Мелинда Гейтс”.
Бе договорено да се състои нова среща, като идеята е срещите да станат регулярни.