РАБОТНА СРЕЩА В МК

РАБОТНА СРЕЩА В МК

РАБОТНА СРЕЩА В МК

На 26 януари, при спазване на всички изисквания на епидемичната обстановка, министърът на културата Боил Банов проведе среща с представители на различни танцови обединения по повод „отварянето“ на залите за репетиции от 1-ви февруари 2021 г.

Срещата бе водена от директора на Дирекция в Министерство на Културата Елиянка Михайлова и в нея взеха участие началникът на политическия кабинет на министъра на културата г-жа Ваня Бедрова, съветникът на министъра на културата доц. Д-р Венцислав Велев, д-р Николай Дойнов, председател на Съюза на народните читалища, Христо Димитров, ръководител на Ансамбъл „Българе“ и председател на Сдружението на хореографите, Милена Налбантова, председател на СОЛИ и други.

На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с със създаването на различни програми за професионалното и любителско танцово изкуство и възможностите за кандидатстване пред министерство на културата.

Министър Банов посочи програмите на Национален фонд „Култура“, които предстоят да се обявят,  така също предложи на присъстващите да инициират те своите виждания в тази област.

Д-р Николай Дойнов отбеляза, че народните читалища също ще бъдат бенефициенти, тъй като е допустимо само регистрирани организации в МК да кандидатстват съгласно Закона за закрила на културата.

Танцовите колективи при читалищата, продължи д-р Дойнов, не са самостоятелни юридически лица, а са обособена структура на основна дейност /любителско творчество/ на народните читалища. Неконституирани самостоятелни колективи няма как да получат финансова подкрепа, ако са без съответната регистрация.

Срещата продължи и бе решено да се създаде формат онлайн за подготовка на работни текстове по повдигнатите проблеми, като координатор на тях ще бъде специализираната дирекция на Министерство на културата.