РАБОТНА СРЕЩА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

В края на работната седмица председателят на СНЧ организира среща на столични читалища с тежки проблеми с ресорния заместник кмет д-р Тодор Чобанов. След експозето на г-н Николай Дойнов, д-р Чобанов изрази своите становища по редица теми и даде ясни и конкретни отговори на въпросите на софийските читалища. Бе решено да се предприемат конкретни мерки за преодоляване на противоречията и в дух на разбирателство бе потърсен кратък път в най-близко време да се отстранят пречките за общи действия.

Николай Дойнов има среща и със заместник кмета по финансите г-н Брабалов,с когото установиха единомислие по обща тематика.