Свикване на редовен ХХХV-ти конгрес на СНЧ

Свикване на редовен ХХХV-ти конгрес на СНЧ

“Държавен вестник”, бр. 60/07.07.2020 г