СРЕЩА С ТВОРЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ

Министърът на културата проф. Велислав Минеков, се срещна с ръководствата на творческите съюзи и СНЧ по повод  проектобюджет 2023 и предложенията, които гилдията ще има към него.

В експозето министър Минеков разказа за трудностите, които са в самото министерство, както и  за средства, които не са оползотворени и е вероятно да бъдат загубени.

Д-р Дойнов, преседател на СНЧ предложи на своите колеги да учредят стандарти за заместник-министрите, тъй като те не са политически лица, а трябва да бъдат експерти.

Присъстваха председателите на Съюза на танцовите дейци, на Съюза на българските писатели,на Съюза на българските журналисти,на Съюза на художниците,на Съюза на архитектите,на Съюза на кинодейците,както и на Съюза на музеите.

Споделиха се различни виждания по финансовите въпроси за култура, а така също и въпроси свързани с нормативната база. В срещата взеха участие и заместник-министърът на културата доц. д-р Пламен Славов и началник политически кабинет доц. Борис Данаилов.