Срещи с политическите сили

Председателят на СНЧ г-н Н. Дойнов бе гост на 48 конгрес на БСП. По този повод

той заяви, че по решение на Върховния читалищен съвет на СНЧ от 31.01.2013 г.

той започва среща с всички политически сили, с които да се дискутира

бъдещото на народните читалища.

Г-н Дойнов изтъкна, че е крайно време да се създаде истинска устойчивост за развитие

на народните читалища, а това става с радикална промяна в нормативните документи

и най-вече в ЗНЧ и че е крайно време народните читалища, обединени в СНЧ,

истински да започнат да се самоуправляват и да се борят за своето развитие.

Съюзът на народните читалища е вече признат в Европа като надежден и

конструктивен партньор и има капацитет за поеме своята историческа роля,

вменена му от читалищните първостроители, а именно националната координация

на материалната, финансовата, културната и образователна страна на

народното читалищно дело.