СРЕЩИ С ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ ПО ПРОЕКТОБЮДЖЕТ

СРЕЩИ С ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ  ПО ПРОЕКТОБЮДЖЕТ

Председателят на Съюза на народните читалища д-р Николай Дойнов  инициира срещи с ръководствата на политическите партии по проекто-бюджет 2023 и искането на СНЧ за най-малко 30% увеличение на размера на една субсидирана читалищна бройка.


Първата среща бе с ръководството на Българската социалистическа партия, която се проведе на 27 февруари 2023 в централата на БСП на улица „По-зитано” 20. От Съюза на народните читалища в нея участваха: председателят з.ч.д. д-р Николай Дойнов, заместник-председателят на СНЧ з.ч.д. Данаил Лалев,  членовете на Върховния читалищен съвет: з.ч.д Недялка Тайкова – доайен на ВЧС, з.ч.д Васил Новоселски – носител на Почетен знак на Президента на Р. България, областен председател на Областен читалищен съвет – Благоевград, Ирена Георгиева – председател на Областен читалищен съвет – София област,  д-р Силвена Байракова – председател на Комисията по международна дейност в СНЧ, Силвия Стоянова – оперативен секретар на СНЧ, Орлин Иванов – хореограф, ръководител на ТА ”Огнените”,  експерт към СНЧ.

От страна на БСП в срещата участваха председателят на БСП г-жа Корнелия Нинова и г-н Иван Ченчев, председател на Комисията по култура в предишното народно събрание, както и експерти.

Д-р Дойнов запозна Корнелия Нинова с тежко-то финансово състояние на народните читалища, настъпило в резултат на лишаването на читалищата от ак-туализация на средствата в бюджет 2022 г. и с разчетите на СНЧ за най-малко 30% увеличение в новия бюджет 2023 г.

„Ако бяха ни включили в актуализацията – отбеляза д-р Дойнов – нещата щяха да са различни”.

„И още – допълни той – стандартът ни в момента е 12 666 лева, а на регионалните библиотеки е 24 000 лева. Хората ни седят на студено, тъмно, но са на своя боен пост, само защото обичат читалищната работа”.

З.ч.д. Васил Новоселски в изказването си посочи проблемите със собствеността на сградите и отношението на общините към дейността на читалищата. ”Темата за виртуалните читалища е много важна тема!” – отбеляза Васил Новоселски.

Недялка Трайкова изрази своето становище по работата на читалищата с местните общности и местните власти като гаранция за успех и утвърждаване на високите цели на читалищата.

Д-р Силвена Байракова се спря на конкуренцията на ОДК, каквито вече има почти навсякъде,  копирането на читалищните дейности и привличането на цели състави и техните ръководители към Общинските детски комплекси, тъй като заплащането надвишава в пъти скромните читалищни хонорари.

Председателят на БСП г-жа Корнелия Нинова категорично заяви, че БСП ще се бори за съхранението и развитието на читалищата, както е правила и досега, и в следващия парламент и с обединени уси-лия читалищата ще получат увеличение на стандарта.

Срещата продължи повече от предвиденото като и двете страни се договориха за нова среща с конкретен формат.


На 2 март 2023 в Клуба на читалищния деятел при читалище „Аура”, гр. София, се състоя среща на ръководството на СНЧ с ръководството на партия „Български възход”.

В срещата взеха участие председателят на СНЧ д-р Николай Дойнов, з.ч.д Дени Евстатиева – председател на Областен читалищен съвет – София град, г-жа Силвия Стоянова – оперативен секретар на СНЧ, Орлин Иванов, хореограф, както и секретарите на софийски читалища Мая Китова, Ивана Димова, Кирилка Спасова, Ева Делине-шева, Тина Драмбозова, Георгина Георгиева и др.

От ПП „Български възход” участва г-жа Ви-олета Комитова – зам. председател, бивш министър на Регионалното развитие, както и юридически сътрудни-ци от партията.

Д-р Дойнов запозна г-жа Комитова със структурата на съвременните читалища, тяхното законодател-ство, тежкото финансово състояние на читалищата, както и липсата на системни грижи за читалищните сгради. В изказването си той поиска читалищата да получат статут на национална културна инфраструктура, независимо от различната собственост на сградите, в които са настанени. ”Искането ни за 30% увеличение на стандарта на субсидирана читалищна бройка е справедливо”, отбеляза д-р Дойнов.

Виолета Комитова поздрави участниците в срещата от името на генерал Стефан Янев, председател на ПП „Български възход” и отбеляза, че от малка е участвала в школите на читалищата.

Според нея читалищата притежават сериозен обществен престиж и имат ресурс за лидерство в мес-тните общности.

Изказаха се Дени Евстатиева, Кирилка Спасова, Мая Китова и други.

Срещата приключи с пожелания за нова, по-пълна среща, с разработки на нормативни документи.