РАБОТНА СРЕЩА НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЛАСТНА УПРАВА ПЕРНИК

В средата на октомври месец по инициатива на областния управител на област Перник д-р Людмил Веселинов и председателя на СНЧ д-р Николай Дойнов се състоя работна среща по проблемите на читалищата от област Перник.
Председателят на Съюза на народните читалища запозна участниците с връчения меморандум на СНЧ на водещите политици в България за решаване проблемите на читалищата и търсене решения за бъдещето на читалищата в усло-вията на тежката икономическа криза.
Д-р Дойнов отбеляза факта, че бившият екип на Министерство на културата не предложи читалищата за актуализация в бюджета и по този начин предреши ниския праг за стартиране при новия бюджет.
В рамките на срещата д-р Дойнов връчи на д-р Веселинов уникалното издание на СНЧ „Алманах 165“ с творби на представители на 30 читалищни литературни клуба.
Накрая присъстващите си пожелаха нови срещи.