СТРИЙМИНГ ПЛАТФОРМА

СТРИЙМИНГ ПЛАТФОРМА

До края на годината ще бъде завършена стрийминг платформата на Съюза на народните читалища, подкрепена от Министерство на културата.

Платформата се ситуира върху шест панела, които обхващат цялостната дейност на народните читалища, относно любителското творчество и фолклора.

В различните панели се качват и архивни записи от събития, пиеси, фестивали, конкурси през годините, които СНЧ притежава в своя архив.

До този момент в стрийминг-канала са излъчвани директно национални събития на живо, които нямат нужда от допълнителна обработка. Създадена е възможност освен събития, да бъдат излъчвани и дискусии, кръгли маси, конференции на народните читалища.

Платформата си има вече свои редактори, които прецизират съдържанието на постъпващите материали.

Предстои публично представяне на платформата в областнитге градове.