In Memoriam

In Memoriam

Напусна ни Заслужилият читалищен деятел Иван Караславов. Доайен сред читалищните председатели в страната, председател на Общински читалищен съвет, председател на Областен читалищен съвет – Пловдив, член на Върховния читалищен съвет, Иван Караславов бе неразривно свързан с общонародното читалищно дело.

Като творец Иван Караславов ще остане с над 60 главни роли в театъра, многократно награждаван за актьорски постижения. Неговият широк кръгозор, човешка топлина, градивност на идеите за народните читалища ще останат като пример за високо родолюбие, изпълнен дълг пред родината и пример за следващите поколения читалищни деятели.

От името на Върховния читалищен съвет поднасяме най-искрени съболезнования на голямото му семейство, на всички приятели и другари, с които Иван Караславов е споделял житейския и творческия си път.

Поклон пред светлата му памет!

Съюз на народните читалища