СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпили запитвания относно национални прегледи на фоклорните ансамби,

Секретариатът на Съюза на народните читалища съобщава,

че е СНЧ не е организатор/съорганизатор на тези прояви.

СЕКРЕТАРИАТ НА СНЧ