Съюзът на народните читалища е приет за асоцииран член на Световния конгрес на изкуствата и културата

http://bta.bg/bg/c/BO/id/624777