Съюзът на народните читалища стана член на Международната федерация на библиотечните асоциации и институции

Към новината