ТВОРЧЕСКА СРЕЩА ПРИ ПРЕЗИДЕНТА

ТВОРЧЕСКА СРЕЩА ПРИ ПРЕЗИДЕНТА

В рамките на тържественото честване на 1-ви ноември президентът на Р. България покани на среща-разговор присъстващите официални лица на вдигането на националния флаг. Присъстваха вицепрезидентът Илияна Йотова,министърът на образованието акад. Денков, министърът на културата проф. Велислав Минеков, председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, председателят на Съюза на народните читалища д-р Николай Дойнов, директорът на националната библиотека доц. Красимира Александрова, директорът на Народния театър Мариус Донкин, ректорите на Натфиз и Музикалната академия проф. Семерджиев и проф. Сава Димитров, председателите на Съюза на журналистите и Съюза на писателите Снежана Тодорова и Боян Ангелов, директорът на Националния исторически музей доц. Бони Петрунова и други.
В своето експозе президентът Румен Радев се спря на борбата с Ковид 19 и рефлектирането в салоните за изкуства, библиотеките и музеите. Той изтъкна ролята на зелените сертификати като средство за връщане на публиката в театралните и киносалони и концертните зали.
Министърът на културата проф. Велислав Минеков посочи ниското ниво на средствата за култура,които тихомълком през годините са се понижили от 1.6 от брутния вътрешен продукт до 0.6 процента. При така сложенат финансова страна,заплащането на творците бе определено като „мизерия“. Именно в новия бюджет 2022 е се търси растеж като първа стъпка за достигането до 1.6 процента.
Председателят на СНЧ обяви, че читалищата категорично ще подкрепят министъра на културата в това негово искане. Но тъй като в момента няма адресат на исканията – парламент и комисии, ще изчакаме да се сформира парламент, каза д-р Дойнов.
В експозето си д-р Николай Дойнов отбеляза сериозните проблеми пред читалищата,като невъзможността от техническо обновление, поради липса на средства, проблемите със сградния фонд и ремонтите, непосилната цена на тока. В заключение, председтелят на СНЧ се обърна към президента Румен Радев в следващите кабинети, заместник-министрите да бъдат експерти и определи проблемите на читалищата като политически, тъй като става въпрос за над 3700 юридически лица.