Удължаване на срока за “Антология Читалищни дейци ХХ-ХХI век”

Удължаване на срока за “Антология Читалищни дейци ХХ-ХХI век”

Уважаеми колеги, по молба на много читалища удължаваме срока за включване в Антологията до 15 ноември.