Удължава се срокът на обявената извънредна епидемична обстановка до 31 март 2022 г.

Удължава се срокът на обявената извънредна епидемична обстановка до 31 март 2022 г.

Към новината