УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗАЩИТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПУБЛИКАТА ЗА ВСИЧКИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В СТРАНАТА

УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗАЩИТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПУБЛИКАТА ЗА ВСИЧКИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В СТРАНАТА
МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ПОДГОТВИ УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗАЩИТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПУБЛИКАТА ЗА ВСИЧКИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В СТРАНАТА

Към указанията: