Управление

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

 

Председател:


д-р Николай Дойнов, заслужил читалищен деятел

 

Зам. Председатели:


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Управителният съвет на СНЧ с президента на Република България , Румен Радев