Управление

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

 

Председател:


Николай Дойнов , заслужил читалищен деятел

 

Зам. Председатели:


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Управителният съвет на СНЧ с президента на Република България , Румен Радев