Фестивал на любителското творчествои художествена самодийност “Златна клонка”

Фестивал на любителското творчествои художествена самодийност “Златна клонка”