ФОРУМ НА ГРАЖДАНСКИТЕ СЪЮЗИ

ФОРУМ НА ГРАЖДАНСКИТЕ СЪЮЗИ

По идея и инициатива на  г-н Николай Дойнов, председател на Съюза на народните

читалища, и с подкрепата на арх. Георги Бакалов, председател на Съюза на архитектите

в България, се състоя Форум на традиционните граждански организациии в Р. България.

Присъстваха председателите на Българския лекарски съюз, Синдикатът на българските

учители, Съюзът на юристите в България, Съюзът на икономистите в България, Съюзът на

българските писатели, Съюзът на преводачите в България, Съюзът на музикалните и

танцови дейци, Федерацията на научно-техническите съюзи, Съюзът на учените,

Български фармацевтичен съюз, Съюзът на трудово-производителните кооперации,

Съюза на архитектите в България, които бяха и домакин на форума.

В  екпозето си г-н Николай Дойнов посочи причините за тази инициатива, а именно

подмяната на експертното начало в българското общество, общото безспокойство от

политическата ситуация,липсата на визия на развитието на България.

„Като граждански организации, основани от нашите предци, някои от нас с вековна

история, считаме, че е невъзможно да има обществени съвети без нашето участие.

А нашето участие ще бъде гаранция за експертността на взиманите решения„ –

каза в уводните си думи  г-н Николай Дойнов.

След него започнаха  изказвания на председателя на Съюза на българските

писатели Николай Петев, председателя на Българския лекарски съюз д-р Райчинов,

председателя на Съюзът на зъболекарите – доктор Миланов, на председателя на

Съюза на българскитете музикални и танцови дейци проф. Бъговска, конституционен

съдия Димитър Гочев от Съюза на юристите и редица други.

Накрая г-н Дойнов прочете текст на проект за декларация, подготвена от него, която след 

редакции от участниците бе приета и подписана. В нея се настоява за спешна среща на

президента на Р. България с Форума на традиционните граждански организации.

Декларацията бе входирана в канцеларията на президента на Р. България – Росен Плевнелиев.