Читалищата ограмотиха българския народ в зората на създаването на Третата българска държава

Читалищата ограмотиха българския народ в зората на създаването на Третата българска държава

Читалищата ограмотиха българския народ в зората на създаването на Третата българска държава

  • читалища-
  • култура

Защо днешната държава не ги използва по предназначение

         

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Преди една седмица, в София се проведе Национална конференция под надслов „Дигитални умения за дигиталното десетилетие“. Тази конференция беше организирана и проведена с активното участие на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) на Република България. Конференцията събра на едно място почти всички работодателски сдружения, както и най-представителните синдикални организации.

Както каза Иванка Шалапатова – Министър на труда и социалната политика, ръководеното от нея министерство започва изпълнението на една от най-мащабните програми за усвояване на инвестиции в размер на около 380 млн. лева по Националния план за възстановяване и устойчивост. Тази програма предвижда до средата на 2026 г. да бъдат обучени около 500 хил. български граждани на базови и средни нива на компютърна грамотност и на дигитални умения.

Да, всичко това е отлично, и въпреки добрата предварителна работа на МТСП по организацията на тази мащабна народополезна дейност, то нещо определено куца в етапа на реализацията ѝ. Участието на работодателските и синдикалните организации е важно, защото не само всички политици, но и експертите са единодушни, че владеенето на компютърни и в частност на дигитални умения е крайъгълен камък и ключов фактор за търсената и очаквана пригодност за трудова заетост.

До тук добре. Но къде ще се извършва самото обучение? Нима никой не се сеща да покани българските читалища в тази мащабна ограмотителна акция.

Та нали знаем, че читалища има във всяко кътче на нашата Родина и те имат както обучен персонал, така и големи (понякога и единствени в населеното място) логистични възможности. Под ръководството на Съюза на народните читалища там могат да бъдат извършени чудеса, свързани с тази огромна и предизвикателна задача. Убедени сме, че МТСП желае задачата да се изпълни качествено и в срок, а не само някои да усвоят някакви готови пари!

По повод на горното, обръщаме внимание не само на Министър Шалапатова, но и на Министър-председателя Денков да ангажират читалищата и техния Съюз в тази престижна и високоотговорна държавна задача!

Източник:

https://fakti.bg/mnenia/839508-chitalishtata-ogramotiha-balgarskia-narod-v-zorata-na-sazdavaneto-na-tretata-balgarska-darjava