***

Преди ваканцията на Народното събрание, председателят на СНЧ, з.ч.д Николай Дойнов, проведе разговор със заместник-председателя на Комисията по култура и медии Николай Петев. Бе инициирано в началото на септември да се проведе обща среща, на която да се обсъдят наболелите читалищни проблеми.

Николай Петев е председател на Съюза на българските писатели. Той е и редактор на последната книга на Николай Дойнов „Нови стаи“.