Среща за проблемите на читалищата с Вицепрезидента на РБългария Илияна Йотова

Среща за проблемите на читалищата с Вицепрезидента на РБългария Илияна Йотова

В навечерието на първи март – Ден на любителското изкуство, председателят на Съюза на народните читалища  д-р Николай Дойнов бе приет от вицепрезидента на Р. България г-жа Илияна Йотова.

В продължилата близо два часа среща д-р Николай Дойнов запозна г-жа Йотова с проблемите на художествените  любителски състави, вследствие на Ковид кризата, ниското и унизително заплащане  на художествените ръководители, високите цени на електроенергията, липсата на модерна техническа обезпеченост.

Особено е тежко положението с хоровото изкуство – мъжките и женски хорове, както и с групите за стари градски песни, отбеляза председателят на СНЧ. Предстои организирането на специализирана дискусия по тежките проблеми на любителското изкуство и търсенето на решения за по-добро заплащане на художествените ръководители.

Необходим е анализ на потребностите на съответните общности, както и планиране на определен тип дейности,съобразени с развитието на определените райони. Любителското изкуство е такъв род човешка дейност, която се нуждае от подкрепа и поощрение, а не от грубо и безцеремонно поведение.

Д-р  Н. Дойнов изрази своите опасения от закриването на програмата за любителското изкуство, която бе сред най-интересните на Национален фонд „Култура” и много читалища се възползваха от предоставената възможност  и реализираха стойностни проекти.

Вицепрезидентът Илияна Йотова поднесе своите поздравления за празника и връчи на д-р Дойнов специален адрес за самодейците и читалищата.

В края на срещата д-р Дойнов представи пред Вицепрезидента целите и задачите на Националния комитет „160 години проф. Иван Шишманов” и подари портрет на този най-виден български хуманитарист, рисуван от известния художник Калин Николов.