ЧЕСТВАНЕ НА 155 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ОНЧ „ЗАРЯ-1858” – ХАСКОВО

ЧЕСТВАНЕ НА 155 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ОНЧ „ЗАРЯ-1858” – ХАСКОВО

Хасковското  читалище  „Заря”  се  създава  и  развива  на  базата  на  социално  икономическия,  обществено политическия, просветния и културен живот на града. Цели 155 години винаги е било  един  от центровете  на  духовното  израстване  на  Хасково.  Неговото  присъствие  е  неделима  част  от  историята и културата на град Хасково.

От  8  до  17  май  2013  година  се  проведоха  празниците,  посветени  на  155  –  годишнината  от  основаването     на  Образцово     Народно     Читалище     „Заря-1858”.    „Творчество    без   граници”- Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж, бе стартът на юбилейните дни. На 11 май се  си дадоха среща представители на десет музикални школи в VII-я  Празник на младия талант. На 12  май  бе  открита  фото  изложба  –   История  на  читалище  „Заря-1858”  и  концерт  на  група  за  стари  градски  песни  и  шлагери  „Нежни  думи”.  Концертните  програми  на  Представителен  смесен  хор  „Родна  песен”,  Духов  оркестър  при  Община  Хасково,  възпитаници  от  музикална  школа  „Манол  Иванов”, балетна формация „Рона” и Формация спортни танци „Хасково”радваха своите почитатели.

Кулминацията на юбилейните събития бе Тържественото-събрание концерт на 17 май 2013 г.

То  започна  с  откриване  на  Пано  –   Герб  и  девиз  на  читалището,  като  по  този  начин  бе  завършена  цялостната  идея  –     Триптих  „Читалище  „Заря-1858”  в  дати,  събития  и  фактографска  хронология”.

С  ритуал  Предаване  и  приемане  на  знамето,  изработено  по  случай  155  –  годишнината  от  основаването на Образцово Народно Читалище „Заря-1858” продължи програмата.

Областният   управител   Ирена   Узунова   прочете   Поздравителен   адрес   от   Президента   на  Република България г-н Росен Плевнелиев и връчи Плакет „Св.св. Кирил и Методий”.

Г-н Александър Милушев –  Секретар на Образцово Народно Читалище „Заря-1858” прочете  Поздравителен  адрес  от  г-  н  Марин  Райков  –   министър  председател на  Република  България  и  министър на Външните работи.

Грамота  на  Министъра  на  културата  г-н  Владимир  Пенев  и  Заповед  за  награждаване  на  Председателя на Образцово Народно Читалище „Заря-1858” г-н Красимир Кръстев с грамота „Златен  век” бе прочетена от г-н Милушев.

Поздравленията продължиха с:

– Поздравителен адрес от Областен управител на Област Хасково г-жа Ирена Узунова,

– Поздравителен  адрес  от  кмета  на  Община  Хасково  инж.  Георги  Иванов,  прочетен  от  зам. кмета г-н Минко Ангелов с награда на юбиляра –  плазмен телевизор.

– Г-н   Николай   Дойнов   –  Председател   на   Съюза   на   Народните   Читалища   поднесе Поздравителен адрес и връчи на читалището Почетен Плакет на СНЧ и Златен медал и Плакет  за  заслуги  към  читалищното  дело на   г-н  Милушев –  Секретар  на  Образцово  Народно Читалище „Заря-1858”.

С  решение  на  Настоятелството  Образцово  Народно  Читалище  „Заря-1858”  за  приноса  си  в  културно – просветната дейност на старата институция бяха наградени:

– Членовете на читалищното настоятелство;

– Читалищни работници;

– Най – възрастният Председател  на Образцово Народно Читалище „Заря-1858” и бивш Председател на Областен и Общински читалищен съюз г-н Видю Димитров и на същия бе присъдено званието Почетен член на читалище „Заря-1858”.

Концертната програма продължи с изпълнения на читалищните самодейни колективи и гости.

Образцово Народно Читалище „Заря-1858” гр. Хасково заедно с цялото общество, се намира в  нови обстоятелства и условия на дейност. То участва не само в националния, но и в международния  културен  обмен  и  донорски  програми,  в  съвременните  електронни  информационни  системи,  в  културния   туризъм   и   в   интеграцията   на   гражданското   общество.   В   знак   на   благодарност   и  признателност  за  съвместните  усилия  Юбилярът  бе  почетен  със  60  Поздравителни  адреса  от  Народни читалища, Културно просветни институции и политически организации, като храм на духа  и гражданската инициатива.

Александър Милушев – Секретар на ОНЧ „Заря-1858” гр. Хасково