160 години от рождението на проф. Иван Шишманов – документална изложба в Националната библиотека

160 години от рождението на проф. Иван Шишманов – документална изложба в Националната библиотека

160 години от рождението на проф. Иван Шишманов – документална изложба в Националната библиотека – видео за събитието