160 години

160 години

ОФИЦИАЛНА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ ЧЕСТВАНИЯ ПО ПОВОД „160 ГОДИНИ ОБЩОНАРОДНО ЧИТАЛИЩНО ДЕЛО”

 

М. МАРТ 2016 г.

1 март 

Среща с г-н Росен Плевнелиев, ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и патрон на 160-годишния юбилей.

М. АПРИЛ 2016 г.

12 април

Заседание на Национален комитет „160 ГОДИНИ ОБЩОНАРОДНО ЧИТАЛИЩНО ДЕЛО”.

27 април

Национална кръгла маса „Мениджмънт на читалищата” – 

гр. Пловдив.

М. МАЙ 2016 г.

 10 май

140 години от излизането на четата на бачо Киро и поп Харитон, съставени от читалищни деятели.

11 май

Тържествено честване на 160-годишнината на Първото българско читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови” – Свищов.

12 май

Тържествено честване на 160-годишнината на Народно читалище „Добри Войников” – Шумен, с участието на г-н Росен Плевнелиев, ПРЕЗИДЕНТ НА РБългария.

14 май

Тържествено честване на 150-годишнината на Народно читалище „Кирил Маджаров” – Смолян, с участието на г-жа Цецка Цачева, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.

16 май

Тържествено честване на 160-годишнината на Народно читалище. „Постоянство” – гр. Лом.

Тържествено честване юбилей на първо чишталище в средните Родопи – Народно читалище “Кирил Маджаров”, Смолян.

М. ЮНИ 2016 г.

Национална кръгла маса 

„Библиотеките на бъдещето” – Свищов.

Тържествено честване на 145-годишнината на Народно читалище „Христо Ботев” – 

гр. Смолян.

11 юни

Инициатива „ЧЕТИ С МЕН” на ПРЕЗИДЕНТА НА РБЪЛГАРИЯ.

Тържествено честване на 160-годишнината на общонародното читалищно дело – концерт Хасково, област. 

М.СЕПТЕМВРИ 2016 г.

Национална кръгла маса „Читалищният театър” – гр. Лом.

Регионални чествания Разград, Монтана, Варна.

М. НОЕМВРИ 2016 г.

1 ноември

ГАЛА КОНЦЕРТ, НДК, София.

Национална конференция „Възрожденските читалища” – Шумен.

Тържествено честване на 150-годишнината на Народно читалище „Н. Йонков Вапцаров” – Благоевград.

2 ноември

Премиера сборник „160 години общонародно читалищно дело”.