ВАЖНО! ЧИТАЛИЩЕН ВЕСТНИК – АБОНАМЕНТ 2014

ВАЖНО!  ЧИТАЛИЩЕН ВЕСТНИК – АБОНАМЕНТ 2014

Започва абонаментната кампания за 2014 г.

Промяна в цената на абонамента за вестника няма

СПИСАНИЕ “ЧИТАЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ” СЕ ЗАВРЪЩА
ЗА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ АБОНАТИ НА ВЕСТНИКА!

САМО абониралите се за цялата 2014 година за “Читалищен вестник” ще получават БЕЗПЛАТНО

и списание “Читалищен мениджмънт” – 4 книжки годишно.
За целта трябва да изпратите ксерокопие на разписката/фактурата за сключен ЦЕЛОГОДИШЕН АБОНАМЕНТ на “Читалищен вестник” на адреса на редакцията ни -София 1000, п.к. 71, Читалищен вестник

или сканирано – на мейла ни – chit_vestnik@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацията дадена от “Читалищен вестник”