В-к Стършел, 28 юни 2013 г.

В-к Стършел, 28 юни 2013 г.