33-ти конгрес на СНЧ

33-ти конгрес на СНЧ

Завърши 33-ият конгрес на СНЧ. Той се проведе в зала 11 на Националния дворец на културата и в неговата работа взеха участие вицепрезидентът на Република България г-жа Маргарита Попова, министърът на културата д-р Петър Стоянович, ръководителят на представителството на Европейската комисия у нас г-н Огнян Златев, председателят на Европейската мрежа на културните центрове г-жа Габриеле Гербазис /Австрия/. Присъстваха още народният представител доц. д-р Кирчо Атанасов, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал г-н Васил Велев, поетът Георги Константинов, който вдигна залата на крака със стихотворението си, посветено на Светите братя Кирил и Методий.

Читалищата бяха изпратили 438 делегати, от които в зала влязоха 411 делегати.

За председател на конгреса бе избран проф. АнастасГерджиков, както и Комисия по избора с председател г-н Росен Богданов, Комисия по жалбите и предложенията – г-жа Денка Евстатиева, Мандатна комисия с председател г-н Томи Йовчев. Бе формиран Секретариат в състав г-жа Бойка Серафимова, председател, г-жа Ценцерушка Андреева и г-жа Нели Иванова /протоколисти/.

Конгресът премина в работна атмосфера и преизбра за втори мандат заслужилия читалищен деятел Николай Дойнов. 

Очаквайте повече подробности.