36 конгрес на Съюза на народните читалища, Открита сцена “Сълза и смях”, Народно читалище “Славянска беседа”

36 конгрес на Съюза на народните читалища, Открита сцена “Сълза и смях”, Народно читалище “Славянска беседа”
Хор “Планинарска песен” при Народно читалище “Райко Алексиев”, гр. София, откри конгреса с химна на Република България, а вицепрезидентът на РБългария Илияна Йотова се обърна с вдъхновено слово към делегатите на конгреса и всички читалища като подчерта важността на читалищното дело и труда на хилядите читалищни дейци от цялата страна, необходимостта да бъдат заедно във времена на криза и не само, с подкрепата на институциите.
След думите й хорът изпълни и светлия химн на Светите братя Кирил и Методий “Върви, народе възродени”, чиито думи поде цялата зала.
“Златен век” – огърлие от Министерство на културата връчи на председателя на СНЧ заместник министърът на културата Марина Василева. Наградата се връчва по повод дългогодишните заслуги в читалищното дело и юбилей на д-р Николай Дойнов.
Приветствен адрес до делегатите от почетния председател на СНЧ проф. д.ик.н. Стоян Денчев прочете д-р доц. Венцислав Велев.
За председател на конгреса бе предложен и избран зам.председателят на Съюза на народните читалища Минко Стефанов.

д-р Николай Дойнов прочете отчетния доклад на Съюза за периода IХ.2020 – V.2023 год.Михаил Цонев, най-възрастният делегат на конгреса, обяви неговото начало.
Геновева Танчовска прочете доклада на Ревизионната комисия за отчетния период.
“Заслужил читалищен деятел”, най-високото отличие на СНЧ за заслуги в читалищното дело, получиха инж Кольо Николов, гр. Бургас…
…Мануела Симеонова, гр. Русе…
… Любомир Илиев, гр. Видин…
… Светлина Берова, гр. Бяла Слатина.
Проведен бе избор на председател на СНЧ. За такъдв бе преизбран д-р Николай Дойнов. Накратко той посочи перспективите пред работата на Съюза, задачите, които се поставят, както и такива, които стоят пред самите читалища с оглед ситуацията в страната, политическа и икономическа, и предизвикателствата на дигитализиращия се свят.
Д-р Николай Дойнов получи и високите звания Почетен член на Първо Българско читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови”, гр. Свищов…
… и Почетен член на Народно читалище “Развитие”, гр. Севлиево…
Във фоайето на открита сцена “Сълза и смях” делегатите можеха да видят традиционната годишна изложба на Сдружението на софийските народни читалища на детските школи по рисуване.