45 години ТФА “София-6” при НЧ “Витоша 1951”

45 години ТФА “София-6” при НЧ “Витоша 1951”

На 1-ви март ТФА „София-6” при НЧ „Витоша” отбеляза 45-годишен юбилей от своето създаване в репетиционната зала на читалището. Председателят на Съюза на народните читалища д-р Николай Дойнов връчи на ръководителя на състава Николай Несторов юбилейна купа и грамота и ги покани да вземат участие в събитията по отбелязването на 165-та годишнина на Общонародното читалищно дело.