Николай Дойнов ще навърши 50 години

На 12 февруари председателят на СНЧ Николай Дойнов ще навърши 50 години

Поздравителни адреси – на адрес:doinov@start.bg

Тържество по случай юбилея ще се състои  в рамките на Салона на изкуствата

на НДК с премиера на книгата на Маргарита Илчева

„МЕТАФОРА И МИТ В ПОЕТИЧЕСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА

НА НИКОЛАЙ ДОЙНОВ”  издадена от Университетско издателство.