ПРОМЯНА В ЗАКОНА ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

ПРОМЯНА В ЗАКОНА ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

ПРОМЯНА В ЗАКОНА ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

16 март

Спешни консултации се състояха между Министерство на културата и Съюза на народните читалища във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание, по повод COVID-19.
На тях бе решено Министерството да изготви текст, свързан с промяна на Закона за народните читалища в частта му за провеждането на общите събрания на читалищата и подаването на годишните отчети към общините.
Предложението, одобрено от двете страни, гласи, че крайният срок за подаване на отчетите от председателите на читалищните настоятелства към общините ще бъде месец юни. Изменението ще бъде записано в предходните и заключителни разпоредби на ЗНЧ и ще се отнася за тази календарна година.
Изготвените текстове ще бъдат предложени спешно в Народното събрание при първа възможност.