24 май в условия на COVID-19

24 май в условия на COVID-19

DO MK 22052020

ЧИТАЛИЩАТА ЧЕСТВАТ 24 МАЙ

По решение на Върховен читалищен съвет на СНЧ народните читалища ще отбележат 24 май в условия на COVID – 19.
Химнът на светите брятя Кирил и Методий ще прозвучи на 24 май в
читалища в цялата страна.
Също така ще се пуснат изпълнения на читалищни хорове и рецитали по стихове на български поети,

по повод 24 май.
Председателят на СНЧ д-р Николай Дойнов ще поднесе специален изплетен венец в 10.00 ч. на паметника на Светите братя пред Националната библиотека, от името на народните читалища.
СЕКРЕТАРИАТ СНЧ