Новина за отварянето на читалищните салони

Новина за отварянето на читалищните салони

В телефонен разговор с председателя на Съюза на народните читалища д-р Николай Дойнов министърът на здравеопазването Кирил Ананиев го запозна със заповедта за предстоящото отваряне на читалищните салони на 26.05. 2020 год. В понеделник, 25 май, ще бъдат уточнени детайлите за това.