Методически указания и препоръки към председателите на народните читалища във връзка с чл. 4б, т. 1 от Закона за народните читалища

Методически указания и препоръки към председателите на народните читалища във връзка с чл. 4б, т. 1 от Закона за народните читалища

 

Към указанията