Българските народни читалища с признание от ЮНЕСКО

Българските народни читалища бяха дадени за пример от ЮНЕСКО за добро управление. Какво означава признанието и каква е ролята на традиционните образователни и културни институции?
Гост: Николай Дойнов – председател на Съюза на народните читалища.

Към видеото –